Дауысты дыбыстар нешеу дауыссыздар ше

 

 

 

 

Отстк азастан облысы Шардара ауданы Т.Айбергенов атындаы мектеп гимназиясы аза тл мен дебиет пнн малм: Есмхан Л. Дауыссыз дыбыстар: ата, я, нд дауыссыздар, емлес.ата дауыссыз дыбыстар мен я дауыссыз дыбыстар жп райды. Дауыссыз дыбыстар сйлеу мшелерн бр-брмен жанасуы немесе. 1. 2. Дауыссыз дыбыстар дауыс атынасына арай шке блнед: ата дауыссыздар (глухие согласные) — дауыс шымылдыы атыспай, тек салдырдан жасалатын дауыссыз дыбыстар: п, к, , т, с, ф, х, ц, ч, ш Дауысты жне дауыссыз дыбыстар, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тегн, азаша рефераттар, topreferat, тегн рефераттар —Тл дыбыстарын жктеу станымдары: Дауысты , дауыссыз дыбыстар.Дауыссыз фонемалар акустика-артикуляциялы ерекшелктерне арай шке жктелед. Дауысты дыбыстар. Пример фонетического разбора (Мысал) Сабаты масаты: Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету. «жымдастыру» сзндег я дауыссыз нешеу екендгн крсетз.Дауысты дыбыстар. 50 сра. Тлд атысына арай блнун аарту Оушыларды сздк орын дамыту. Дауыссыз дыбыстар н мен салдырды Айтылу кезнде ауаны еркн шыпай, кедергге шырап шыуынан жасалан дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деймз Амола облысы,Ерейментау ауданы Слет орта мектебн бастауыш сынып малм Тнат Володия Сабаты атауы Дауысты жне дауыссыз дыбыстар Масаты Ктлетн нтиже Блмдлг: оушыларды дауыссыз дыбыстарды трлермен таныстыру, мтнд тснп оуа Дауысты Дауыссыз Жуан Жшке ата я нд Дауыссыз дыбыстар 3 - ке блнед.Дауысты дыбыстарды трлер V. «жымдастыру» сзндег я дауыссыз нешеу екендгн крсетз. Буынды белгн ол жаттытыру 12 дауысты, 25 дауыссыз дыбыс бар.

Дауыссыз дыбыстар н мен салдырдан трады.Туынды стеу жасайтын жрнатар: -ша, -шеадамша, балаша, блблша, кзнше, знше, ескше. Дауыссыз дыбыстар.аза тлнде тек дауысты дыбыс буын рай алады, ал дауыссыз дыбыстар з беттермен буын рай алмайды, тек дауысты дыбыстармен тзбектелп келгенде ана буын ралады. ата дауыссыздар Тек салдырдан жасалан дауыссыз дыбыстарды ата дауыссыздар деп атаймыз. Тл дыбыстарыны дауыстылар мен дауыссыздар болып блну себептер. «жымдастыру» сзндег я дауыссыз нешеу екендгн крсетз. Гласные делятся на: ДауыстыларСогласные делятся на: Дауыссыздар: атан. Дауысты дыбыстар дегенмз не? Осы сойлемде неше дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, ашык дауысты, кысан даустыВы находитесь на странице вопроса "дауысты дыбыстар ернн атысына арай нешеу?", категории "аза тiлi".тн дауыссыздар.

(Специфические согласные казахского языка): 4 , , , ата дыбыстар (Глухие звуки): 11 к, , п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ я дыбыстарпрепалаталь г, й, к Тл арты (заднеязычные), веляр , , , х Тс дауыссыздар (зубные), денталь т, д, ц, с Кмей дауыссыз.Дауысты дыбыстар — Уикипедияkk.wikipedia.org//Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. 2- нса. Сзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болатынын тсндру. Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыына жасалан дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деймз. Дауыс, салдырды атысы, ауа жолы, сйлеу аппараты, буын, екпн. аза тлнде 26 дауыссыз дыбыс бар: б, в, г, , д, ж, з, й, к, , л, м, н, , п, р, с, т, у, ф, х, , ц, ч, ш, щ. Дауыссыз дыбыстарды жктелу. Дауыссыз дыбыстарДауыссыздарды жасалуын айтанда, ол дауыстыларды жасалуымен салыстыра тсндрлед, атап айтанда: 1) Дауыстыларды айтанда, кпеден шыан ауа дауыс шымылдыынан кейн аза тлне тн дауыссыз дыбыстар жйесн мына дыбыстар райды: б, г, , д, ж, з, й, к, , л, м, н, , п, р, с, т, у, ш. Дыбыс сзд мр сру формасы. 50 сра. Виды согласных звуков.A - дауысты (гласный звук) B - дауыссыз (согласный звук). Дауыс-сыздар айтылу жолына арай Дауысты дыбыстар. Олар: 1. толы абысуы арылы пайда болады. Бларды райсысына т Дауыссыз дыбыстарды жктелу аза тлне тн дауыссыз дыбыстар дауыс атысына жне жасалуына арай зара брнеше топтара блнп, жйеленед.1. Дауыссыз дыбыстар трлер Виды согласных звуков.A - дауысты (гласный звук) B - дауыссыз (согласный звук). Дауыссыз дыбыстар сйлеу мшелерн бр-брмен жанасуы немесе толы абыс 25. орытынды: Бз бгн андай таырып ттк? Дауыссыз дыбыстар не? Дауысты жне дауыссыз дыбыстарды ажырата блу. Дауыссыз дыбыстар - Duration: 1:20. Сздерд бр буыннанда кп буыннанда тратынын блдру. Дыбыстар. Масаты: Дауысты дыбыстар, оларды ерекшелктер туралы блед.6. Дауысты дыбыстар шке блнед. аза тл, ашы саба, Дауыссыз дыбыстар, нд дауыссыз, ата, я, нд ,Мдениетт сйлеуге, брглкке, зглкке,Жректен жрекке, венн диаграммасы - Ал дауыссыз дыбыстар ше? - Дауыссыз дыбыстара нелер кедерг жасайды? - Дауысты дыбыстар андай текшелермен белгленед?3. 2-нса. Сабаты таырыбы 7. Жуан дауысты дыбыстар нешеу? - дауыссыз, ата а - дауысты, жуан, ашы, езулк р - дауыссыз, нд а - дауысты, жуан, ашы, езулк с - дауыссыз, ата а - дауыстыЕндеше, «Жректен жрекке» деп аталатын шебер ру, яни жылы лебздер блдру. Сабаты масаты: 1.Блмдлк: тлмздег дыбыстарды,соны шндег дауысты дыбыстарды жктелун оушыларды Дауыссыз дыбыстар: (Согласные звуки в казахском языке). 1.Фонетика нен зерттейтнн крсетз. аза тлне тн дауыссыз дыбыстар дауыс атысына жне жасалуына арай зара брнеше топтара блнп, жйеленед. дауыссыздар деп атаймыз. Дауыссыз дыбыстар.25. Сабаты масаты: Блмдлк: оушыларды дауысты, дауыссыз дыбыстар бойынша алан блмдерн ныайту, сатылай кешенд талдау арылы фонетикадан алан теориялы блмдерн айталау. согласные звуки — тек салдыр немесе салдыр мен н атысы арылы жасалатын, буын рай алмайтын дыбыстар. Жаты а Дауыссыз дыбыстар. 3. 41 бет. Дауыссыз дыбыстар нешеу? Саба жоспары 1.Пн аты: аза тл 2.Сыныбы: 4 3.Кн, айы, жылы: 17.10.2016 ж 5.Малм: Оразова Ш.И Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. аза тлнде 9 лпби дыбыстар бар.Олар олданымдаы лпби рамында былай табаланады:А,,Е,О,,,,Ы,. 75 сра.25. Дауыссыз дыбыстар. Сабаты бекту. - Duration: 11:02. Дауыссыз дыбыс кпеден шыан ауаны ауыз уысында кедергге шырап шыуынан жасалады. Айтанда ауа кедергге шырап шыатын дыбыстар дауыссыз дыбыстар деп аталады. 2-нса. Сондытан дауыссыз дыбыстарда н болмайды немесе те аз болады. Дауысты дыбыстардан дауыссыздарды айырмашылыы неде? 5.Дауыссыздар нешеу жне ата. Дауыссыз дыбыстарды жктелу аза тлне тн дауыссыз дыбыстар дауыс атысына жне жасалуына арай зара брнеше топтара блнп, жйеленед.1. Дауысты дыбыстар алай айтылады? 4. Дауыссыз дыбыстар трлер. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынан жасалатын дыбыстар.

Алмас АЫН 3,975 views. нд дауыссыз дыбыстары бар сздерд крсетз.25. Дыбыстар,дауысты,дауыссыз дыбыстар туралы.аза тлндег дауысты жне дауыссыз дыбыстарды йретуд жолдары. [1] Дауыссы Читать тему: Дауысты , дауыссыз дыбыстар на сайте Лекция.Орг Дауыссыз дыбыстарды трлер. 3. ытай тлндег дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды айырмашылыы. Дауыссыз дыбыстар (Kонсонантйзм) орыс. н мен салдырды атысынан жасалып, бра салдырдан н басым болатын дауыссыз дыбыстарды нд дыбыстар деп атаймыз. ТА-1. Сауатты жазу дадыларын алыптастыр, оу - блмге деген ынталарын арттыру Брлкке, достыа Дауыссыз дыбыстарАйтылу кезнде ауаны еркн шыпай, кедергге шырап шыуынан жасалан дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деймз. ата дауыссыздар Тек салдырдан жасалан дауыссыз дыбыстарды. Сабаты таырыбы: Дауыссыз дыбыстарды трлер.Сабаты масаты: дауыссыз дыбыстартуралы тснктерн толытыру дауыссыз дыбыстарды жасалу жолдарын тсндру тапырлы, зденмпазды ас Дауысты дыбыстар.Жуан,жшке дауыстылар. Дауыссыз дыбыстар акустика-артикуляциялы ерекшелктерне арай шке жктелед.Дауыссыз дыбыстарды блай жктелундег ерекшелк дауысты жне салдырды атысуы дрежесне байланысты. Пример фонетического разбора Тл дыбыстары ек лкен топа блнед: Дауысты дыбыстар Дауыссыз дыбыстар Тл дыбысы тлд е кш блшег. Дамытушылы: Сра- жауап, сурет арылы ойлау аблеттерн арттыру, сйлеу дадыларын дамыту, кестелер арылы сздерд дыбысты рама талдау.. Дыбыста маына болмайды, бра сз бен сзд маына жаынан ажыратады. Moldir Moka 8,516 views.оыр дауысты шыару жаттыулары. «жымдастыру» сзндег я дауыссыз нешеу екендгн крсетз. [деу]Дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыс азаша реферат, Дауыссыз дыбыс казакша реферат тегин Таырыбы: Дауысты жне дауыссыз дыбыстар.4.

Схожие по теме записи: