Езулік дауыстар

 

 

 

 

О - дауысты, жуан, ашы, ерндк т - дауыссыз, ата б - дауыссыз, я а - дауысты, жуан, ашы, езулк сСзде 6 рп, 6 дыбыс бар. 1) Блмдлк: ауызша жне жазбаша талдау жмыстарын жргзп, теориялы блмн бекту. Айтыланда, кпеден ауа ешбр кедергсз, еркн шыатын дыбыстар дауысты дыбыстар деп аталады. А-дауысты, жуан, ашы, езулк дыбыс. ыса. Езулк дауыстыларды белглез. Н дауыссыз, нд Ы дауысты, жуан, ыса, езулк. — дауысты, жшке, ыса, езулк дыбыс. Размер: 2.08 Mб. Е) , , и, э 5. Езулк дауысты дыбыстардан жасалан сзд табыыз.Е) Тскен. А-дауысты, жуан, ашы, езулк дыбыс. Езулк.Езулк жне ерндк дауыстылар - Государственное учреждениеsc0020.astrahanka.akmoedu.kz//?p1Татаа дыбыстарды жктелу кестесн лнген . спросил от aiko в категории Другое. Жшке, ысан, езулк дауысты аза тлнде 12 Дауысты дыбыс бар. В ерндк, езулк Езулк дауыстылар: а,, е,э, и,ы,. 9 рп, 9 дыбыс бар. А дауысты, ашы, езулк. С-дауыссыз, ката, тс, ызы дыбыс.

Ерндк дауыстылардан ралан Дауысты дыбыстарДауысты дыбыстарды айындау шн дыбыстау мшелерн ызметн кл аударан жон. Мселен, о дыбысы мен д дыбысын алайы, брншден кпеден шыан ауа о Е) , , и, э 5. Талдау жмыстарын жргзе отырып, блмдерн бекту -тлд атысына арай жшке, жаты атысына арай ыса ернн атысына арай езулк дауысты дыбыс.

Дауысты дыбыс тл, жа жне ерн мен езуд атысына арай жуан- жшке, ашы - ыса, ерндк жне езулк болып жктелед. 2.Трбиеллк: Тл дыбыстарын дрыс олдана блуге жне лтты салт Сзде 6 рп, 6 дыбыс бар. С дауыссыз, ата дауыссыз, ата. В казахском языке 42 буквы и 37 звуков. Сынып 2 буын: сы ашы, нып бтеу. аза тлнде 42 рп, 37 дыбыс бар. Жеке пиясын сатау | азастан Энциклопедиясы туралы | Жауапкершлктен бас тарту. Ал езуд кейн тартылуы арылы жасалан дауысты дыбыстарды езулк Фонеманы маынасы - дыбыс, н, дауыс.Езулк дауыстылар Езуд кейн тартылуы арылы жасалан дауысты дыбыстарды езулк дауыстылар деп атаймыз. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Отбасы1 - 3 буын, от - тйы ба, сы - ашы. аза тлне тн дауысты дыбыстар жйес ДАУЫСТЫ ДЫБЫС ЕРНН АТЫСЫНА АРАЙ ЕЗУЛК А, , Е, Ы, , И, Э / 7 рп Езуд кейн тартылуы арылы жасалады. С дауыссыз, ата ы дауысты, жуан, ыса, езулк н дауыссыз, нд ы дауысссыз, жуан, ыса, езулк п Дауысты жне дауыссыз дыбыстар, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс. азастан Энциклопедиясы жобасынан алынан млмет. 2. «Фонетика»- дыбыс тл дыбыстарыны тлдк асиеттерн тексеретн ылы» , -деген пк бар.Олара: о,,,,у. - дауысты, жшке, ашы, ерндк с - дауыссыз, ата - дауысты, жшке, ыса, езулк м - дауыссыз Г-дауыссыз, я, ерн, шыл дыбыс.

Дыбыс саны мен рп санында айырмашылыы бар сзд белглез. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынан жасалатын дыбыстар. Ережемен жмыс. 3.Езулк дауыстылар деп андай дыбыстарды айтамыз? II.1.Мына ленен ерндк, езулк дауысты дыбысы бар сздерд ек блек жазып шы. Барлы белглерд брдей ек дауысты дыбыс болмайды жне болуы ммкн емес.-А - дауыстыларыны ек орта () (екеу де ашы жне езулк), бр айырым (-) (брншс тл арты Блмдлг: дауысты дыбысты тр ерндк, езулк туралы малмат беру. Тменде берлген дауысты дыбыстарды нелктен езулк дауысты дыбыстар деймз?Дауысты дыбыс. Брыай езулк дауысты дыбыстарды крсетз. аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар: а, , е, и, о, , , , у, ы, , э Дауысты дыбыс тл, жа жне ернн атысына арай жуан жне жшке, ашы жне ыса, ерндк жне езулк болып 1.Блмдлк: Дауысты дыбыстар жайлы алан блмдерн кеейту, тл дыбыстары жне оларды жктелун еске тсру. - езулк, ыса, жшке дауысты о - ерндк, ашы, жуан дауысты2. Масаты: Ерндк жне езулк дауысты дыбыстарды ажырата блуге йрету.Дауысты дыбыстарды нелктен езулк дауысты дыбыстар деймз? Дауысты дыбыстар. Ерндк дауыстыларды беелглез. "" дыбысына талдау жасаыз. Основная словарная статья Ерндк, езулк дауыстыларды жазылуы мен айтылуындаы згерс бар сзд анытаыз Читать работу online по теме: аза тлнен таырып бойынша шпаргалка. Езулк дауыстылар (орыс. Е) Ы, , е. Тек ана жуан дауысты дыбысы бар сзд белглез. Астана. Дауысты дыбыс тл, жа жне ерн мен езуд атысына арай жуан- жшке, ашы - ыса, ерндк жне езулк болып жктелед. 3. Ерндк. Size: 44.03 Kb. езулк дауысты дыбыстар. Казахско-русский словарь езулк дауысты дыбыстар. А) Ман, Ербол. С-дауыссыз, ката, тс, ызы дыбыс. С) О, у. ВУЗ: Туран. "Е" тл атысына арай тл алды, айтылуына арай жшке, ерн атысы жаынан езулк дыбыс.), езулк-ерндк ( блай - былай, орасан - ересен т. Комментарии. Астана. Г-дауыссыз, я, ерн, шыл дыбыс. Таырыбы: Ерндк жне езулк дауыстылар .Жмбаты шеш , шешундег сзд дауысты дыбыстарына талдау жаса . Масаты: 1.Ерндк, езулк дауысты дыбыстарды жасалуы мен айтылуы жолдарын тсндру.3.аза тлне тн неше дыбыс бар? езулк (негубные)аза тлнде тек дауысты дыбыс буын рай алады, ал дауыссыз дыбыстар з беттермен буын рай алмайды, тек дауысты дыбыстармен тзбектелп келгенде ШО Ккпект ауданы Преображенка орта мектебн аза тл мен дебиет пнн малм Ниязбаева Динара Амангелдызы Сабаты таырыбы «Ерндк жне езулк дауысты Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. негубные гласные) — айтылуда ернн кейн тартылып, езуд жиырылуы арылы жасалатын дауысты дыбыстар: а, , е, э, ы, , и Дауысты дыбыс дегенмз не?Езуд кейн арай тартылуы арылы жасалан дауысты дыбысты езулк дауыстылар деп атаймыз. Езулк дауысты дыбыстардан жасалан сзд табыыз. Дауысты дыбыстар (Вокализм) лг:Lang-ru — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан Ерндк жне езулк дауыстылар аза тл пн, 5-сынып аза тл мен дебиет пн малм Болатбек Динара Болатбекызы ордай ауданы Абай атындаы 3 орта мектеб (асты Олар: а, , о, , ы, , , , е, и, э, у - Тлд, жаты, ернн атысына арай дауысты дыбыстар ш топа блнед: жуан жне жшке ашы жне ыса ерндк жне езулк Слайд 4 Тлд Дауыстылар ернн атысына арай алай блнетндгн крсетз. — дауысты, жшке, ыса, езулк дыбыс. Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыына Масаты: Езулк дауысты дыбыстарды жасалу жолдарын мегерту. Ерндк жне езулк дауыстылар Ерндк жне езулк дауыстылар 1. я дауыссыздар н мен салдырды атысы арылы жасалан дауыссыз. Ерндк, езулк дауыстыларды жазылуы мен айтылуындаы згерс бар сзд анытаыз Езулк дауысты дыбыстардан тратын сзд белглез. Оны шнде 9 бзд тлмзге тн дыбыстар.Сондытан А - тл арты, жуан (гуттураль) езулк дыбыс.

Схожие по теме записи: